Mường Chà tồn gần 7,5 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng

Theo thống kê kết quả theo dõi chi trả công chăm sóc, bảo vệ rừng từ nguồn dịch vụ môi trường rừng của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên, thì hiện nay Mường Chà là huyện tồn quỹ dịch vụ môi trường rừng nhiều nhất tỉnh, với tổng số gần 7,5 tỷ đồng; trong đó, năm 2019 tồn hơn 352 triệu đồng, năm 2020 tồn hơn 7 tỷ đồng.

Người dân Điện Biên tuần tra, bảo vệ rừng trong diện tích được chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Tổng số tiền tồn quỹ tại huyện Mường Chà là của 103 chủ rừng thuộc 12 xã, thị trấn. Trong đó có 7 Ủy ban nhân dân xã, 15 chủ rừng là hộ gia đình, 80 chủ rừng là cộng đồng thôn, bản và 1 chủ rừng là Đồn Biên phòng Mường Mươn.

Đề cập nguyên nhân tồn tiền dịch vụ môi trường rừng tại huyện Mường Chà, lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên cho biết, nguyên nhân cơ bản do Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà chưa điều chỉnh tên chủ rừng theo quyết định sáp nhập, đổi tên các thôn, bản, tổ dân phố của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên với bản đồ giao đất giao rừng.

Riêng với Đồn Biên phòng Mường Mươn hiện thiếu quyết định, bản đồ tạm giao đất, giao rừng. Do vậy, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên không có căn cứ để chi trả tiền chăm sóc, bảo vệ rừng cho các chủ rừng theo quy định.

Việc tồn quỹ dịch vụ môi trường rừng với số lượng lớn đã không chỉ ảnh hưởng trực tiếp quyền lợi của các chủ rừng, ảnh hưởng đời sống người chăm sóc, bảo vệ rừng, mà đồng thời ảnh hưởng tiến độ triển khai thực hiện hiện nhiệm vụ chung của Quỹ.

Để khẩn trương chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đến các chủ rừng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên đã nhiều lần đôn đốc, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà chỉ đạo các phòng, ban phối hợp chỉnh sửa sai khác giữa quyết định, bản đồ giao đất, giao rừng và sáp nhập đổi tên chủ rừng. Tuy nhiên, đến nay huyện Mường Chà vẫn chưa hoàn thiện.