Khai thác cát ngoài mỏ, doanh nghiệp bị phạt hơn 100 triệu đồng

Phú Thọ – Một doanh nghiệp vừa bị xử phạt vì tổ chức khai thác cát lòng sông Đà vượt ra ngoài điểm gần nhất của ranh giới khu vực mỏ được phép.

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Tiến Nga (trụ sở tại khu 14, xã Dân Quyền, huyện Tam Nông) vì tổ chức khai thác cát lòng sông Đà vượt ra ngoài điểm gần nhất của ranh giới khu vực mỏ được phép khai thác (theo bề mặt) là 10,5m; khối lượng cát đã khai thác là: 213,8m3.

Công ty TNHH Tiến Nga bị áp dụng hình thức phạt chính số tiền 120 triệu đồng.

Về biện pháp khắc phục hậu quả: Công ty TNHH Tiến Nga được yêu cầu phải nộp lại số tiền 21.380.000 đồng, tương ứng với giá trị của 213,8m3 cát sông Đà đã khai thác ngoài phạm vi mỏ (theo biên bản định giá của Hội đồng định giá ngày 22.11.2021).

Đồng thời chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc để xác định hành vi vi phạm; buộc cải tạo, phục hồi môi trường; hoàn nguyên khối lượng cát khai thác trái phép; thực hiện các giải pháp đưa các khu vực đã khai thác vượt ra ngoài phạm vi được phép khai thác về trạng thái an toàn.

Tổng mức phạt và khắc phục hậu quả là 141.380.000 đồng.

Công ty TNHH Tiến Nga có trách nhiệm nộp đủ số tiền 141.380.000 đồng vào Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc nhà nước tỉnh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt.