Quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên trong sản xuất nông nghiệp

Ngày 23/09/2021, Ban Quản lý Dự án VOF – Hội Nông dân tỉnh Lai Châu đã tổ chức Hội nghị “Quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên trong sản xuất nông nghiệp và sự tham gia của người dân trong ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Hội nghị có sự tham gia của các nhóm nông dân nòng cốt tại xã Bản Lang và xã Bình Lư, lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh và chủ trì bởi Hội Nông dân tỉnh Lai Châu.

Hội nghị là dịp để người nông dân và chính quyền địa phương trao đổi thông tin về BĐKH toàn cầu, hướng tới mục tiêu sử dụng tài nguyên một cách bền vững trong phát triển nông nghiệp và ứng phó với các tác động tiêu cực do BĐKH mang lại. Từ đó, UBND và đại diện các sở ban ngành có liên quan sẽ phối hợp với Hội Nông dân tỉnh và người nông dân để triển khai công tác ứng phó BĐKH cũng như nhân rộng các thực hành nông nghiệp tốt, bền vững tại địa phương.

Mời quý vị theo dõi bản tin sự kiện trên Truyền hình Lai Châu ngày 23/09/2021 (2:22 – 3:38)

Dự án “Tăng cường tiếng nói và năng lực của các nhóm nông dân người dân tộc dễ bị tổn thương đối với BĐKH ở Tây Bắc Việt Nam” (VOF) hướng tới hỗ trợ đồng bào người dân tộc tăng cường khả năng phục hồi trước tác động của BĐKH tại vùng Tây Bắc Việt Nam thông qua việc thúc đẩy nông nghiệp thông minh, thích ứng với khí hậu và sự tham gia của người dân vào quá trình ra quyết định. Dự án được thực hiện tại 6 huyện thuộc 2 tỉnh Sơn La và Lai Châu trong giai đoạn 2019-2022.

Dự án do Hiệp hội Tổ chức Xã hội Dân sự Đan Mạch (CISU) tài trợ thông qua Tổ chức Phát triển Nông nghiệp Đan Mạch Châu Á (ADDA). PanNature là đơn vị điều phối các hoạt động, phối hợp thực hiện cùng với Hội Nông dân tỉnh Sơn La và Lai Châu.

Nguồn: