SPIR tuyển Trợ lý dự án

Tổ chức Samaritan’s Purse (SPIR) cần tuyển Trợ lý dự án, làm việc tại Hà Nội.

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây

Hạn cuối hồ sơ: 30/11/2021