Quỹ Châu Á tuyển cán bộ

Quỹ Châu Á (AF) cần tuyển cán bộ chương trình cấp cao làm việc tại Hà Nội.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 28/10/2011.

Thông tin chi tiết xem tại đây.