PanNature tuyển cán bộ dự án

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) là một trong hai đối tác tổ chức xã hội cùng với Quỹ Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) thực hiện Dự án “Tiếp cận chung tới các tiến trình Hiệp định đối tác tự nguyên (VPA) tại Lào và Việt Nam”. Dự án được tài trợ bởi Uỷ Ban Châu Âu (EC) và Quỹ Môi trường Thuỵ Điển (SIDA), kéo dài trong 4 năm từ 1/4/2014 đến hết 31/3/2018.

Mục tiêu tổng thể của dự án là đảm bảo: i/sự tham gia đa bên vào tiến trình đàm phán và thực thi VPA; ii/ dòng thương mại gỗ trong nước và qua biên giới được tuân thủ với Quy định gỗ của Liên Minh Châu Âu (EUTR); iii/đóng góp hiệu quả cho ngành gỗ phát triển có hiệu quả kinh tế, trách nhiệm xã hội và bền vững môi trường.

Mục tiêu cụ thể là góp phần để lồng ghép nhu cầu và mối quan tâm của xã hội, các cộng đồng dựa vào rừng và các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại 2 quốc gia vào VPA, đồng thời góp phần giải quyết các vấn đề liên biên giới trong thương mại gỗ, gồm cả các tác động lên dịch vụ hệ sinh thái rừng và các nhu cầu của các nhóm muc tiêu.

Trách nhiệm của PanNature trong dự án là hỗ trợ và và thúc đẩy các hoạt động thuộc hợp phần 6, và một phần của hợp phần 1 và 2 của dự án. PanNature đóng vai trò là một bên thực hiện dự án, nằm trong ban quản lý dự án này ở Việt Nam, và đóng góp cho việc giám sát, truyền thông kết quả hoạt động của dự án. Theo đó, PanNature sẽ thực hiện việc thu hút các tổ chức xã hội, các cộng đồng sống dựa vào rừng và các doanh nghiệp vừa và nhỏ vào các tiến trình VPA tại 7 tỉnh (Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Kon Tum và Gia Lai) nhằm giải quyết các vấn đề tại địa bàn trong công tác quản trị và quản lý rừng nói chung và chuẩn bị cho việc tuân thủ VPA FLEGT của các nhóm đối tượng mục tiêu nói riêng.

Để giúp hoàn thành các hoạt động và đạt được mục tiêu của dự án, PanNature đang tìm kiếm cán bộ hiện trường cho dự án này. Cán bộ này sẽ phụ trực tiếp triển khai các hoạt động dự án tại địa bàn 3 tỉnh Quảng Nam, Kon Tum và Gia Lai.

Thông tin chi tiết về công việc vui lòng xem Tại đây

Hồ sơ yêu cầu:
– Đơn xin việc, nêu rõ mức lương đề nghị.
– Sơ yếu lý lịch tự thuật (CV) nêu rõ các kỹ năng, kinh nghiệm làm việc, quá trình đào tạo, sở thích, thành tích nổi bật (nếu có).
– Các văn bằng liên quan (photo không cần công chứng)

Địa chỉ gửi hồ sơ:

Chị Nguyễn Thái Hằng
Trung tâm Con người và Thiên nhiên
Địa chỉ: 24 H2, Khu đô thị mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 04 3556-4001 (máy lẻ 109) – Fax: 04 3556-8941 – Email: thaihang@nature.org.vn

*Khuyến khích gửi hồ sơ qua email

Thời hạn nhận hồ sơ: 20/2/2017