Nhiều loài thực vật ở VQG Vũ Quang có nguy cơ tuyệt chủng

ThienNhien.Net – Hệ thực vật vùng Tây Bắc VQG Vũ Quang rất đa dạng về thành phần loài, là nơi góp mặt của 5 ngành thực vật bậc cao và 5 nhóm dạng sống. Vườn có đến 206 loài cây có ích, chiếm 59,03% trong tổng số loài hệ thực vật và hiện có khoảng 13 loài thực vật quý hiếm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.


Theo nghiên cứu(*) của TS Phạm Hồng Ban, Đại học Vinh, những loài nguy cấp ở VQG Vũ Quang bao gồm: Trầm hương (Aqularia crassna Pierre ex Lecomte) thuộc họ Trầm (Aquilariaceae), Dendrobium chsysanthum Lindl. họ Lan (Orchidaceae), Sao hải nam (Hopea hainanensis Merr.Et Chun) họ Dầu (Dipterocarpaceae), Pơ mu (Fokienia hodginsii (Dunn) A. Henry & H.H. Thomas) họ Hoàng đàn (Cupressaceae), Sến mật (Madhuca pasquieri (Dubard) H.J.Lam), họ Hồng xiêm (Sapotaceae), Gụ lau (Sindora tonkinensis A.Chev.) họ Vang (Caesalpiniaceae).

 

Những loài sẽ nguy cấp bao gồm: Song bột (Calamus poilanei Conrard) họ Ráy (Araceae), Vù hương (Cinnamomum balansae Lecomte) họ Long não (Lauraceae), Nhất điểm hồng (Dendrobium draconis Reichb.f.) họ Lan (Orchidaceae), Sao lá to (Hopea mollissima C.Y.Wu) họ Dầu (Dipterocarpaceae)…

 

Điều đáng nói là nhiều loài cây ở Vũ Quang có giá trị kinh tế và cho nhiều công dụng, cây làm thuốc có số loài cao nhất với 254 loài; cây lấy gỗ 104 loài; cây làm cảnh 28 loài; cây cho lương thực, thực phẩm 58 loài; cây cho tinh dầu 38 loài, thấp nhất là cây cho dầu béo, cây cho sợi và cây lấy độc với 22 loài. Do đó, Ban Quản lý cần có phương án bảo vệ tốt nguồn gen hệ thực vật đa dạng ở vùng này, đặc biệt là nguồn gen quý hiếm của các loài có nguy cơ tuyệt chủng.

VQG Vũ Quang được thành lập năm 2002 trên cơ sở Khu bảo tồn thiên nhiên Vũ Quang, với tổng diện tích 55.035 ha. Vườn là một trong những vùng sinh thái trọng yếu, được xác định là khu vực ưu tiên trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học, đồng thời là mắt xích quan trọng trong chuỗi các khu bảo tồn, tạo nên môi trường sống quan trọng cho các hệ động, thực vật.  


*Nguồn: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn số 5/2010.