Tiếp nhận 6 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về Vườn Quốc gia Cúc Phương

Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật (Vườn Quốc gia Cúc Phương) vừa tiếp nhận nhiều cá thể động vật hoang dã từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh và Hạt Kiểm lâm thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương).

Cụ thể, Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật – Vườn Quốc gia Cúc Phương đã tiến hành tiếp nhận 2 cá thể động vật hoang dã từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh.

Trong đó 1 cá thể Culi lớn (tên khoa học Nyctycebus bengalensis), thân có kích thước 25cm, đuôi dài 20mm, trọng lượng 0,9 kg. Cá thể Cu li chăm sóc ban đầu, chờ cứu hộ. Còn 1 cá thể Rùa núi vàng (Indotestudo elongata), trọng lượng khoảng 2,2 kg, kích thước dài khoảng 27cm, rộng khoảng 17cm. Với đặc điểm, có mai dài gồ cao, màu vàng và có các đốm đen ở mỗi tấm mại, đầu màu vàng thẫm, yếm cũng có màu vàng với các đốm đen. Cá thể Rùa núi vàng có tình trạng sức khỏe bình thường.

Hai cá thể Khỉ đuôi lợn (Macaca leonina).

Căn cứ Nghị định số 160/2013/NĐ-CP và Nghị định số 06/2014/NĐ-CP của Chính phủ, loài Culi lớn có tên trong nhóm IB và loài Rùa núi vàng thuộc nhóm IIB – cả 2 loài đều nằm danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Cùng ngày, tại Hạt Kiểm lâm thành phố Hải Dương, Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật cũng tiến hành tiếp nhận 4 cá thể động vật hoang dã.

Trong đó 4 cá thể bao gồm: 2 cá thể Khỉ đuôi lợn (Macaca leonina); 1 cá thể Diều hoa Miến Điện (Spilornis cheela); 1 cá thể Trăn đất (Pithon molurus).

Theo Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, Khỉ đuôi lợn và Trăn đất đều thuộc loài sắp nguy cấp, bị đe dọa.

Toàn bộ những cá thể động vật hoang dã nói trên đã được đưa về Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (Vườn Quốc gia Cúc Phương) để chăm sóc, cứu hộ, bảo tồn và tái thả về tự nhiên theo đúng quy định của pháp luật.