GreenID tuyển cán bộ dự án

Tổ chức GreenID cần tuyển cán bộ dự án nâng cao năng lực lãnh đạo nữ trong ứng phó biến đổi khí hậu và thúc đẩy năng lượng bền vững.

Các ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ email: ntha@greenidvietnam.org.vn.

Hạn nộp hồ sơ: 18/11/2021

Quý độc giả quan tâm, vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây.