NGÀY HỘI CSO 2014

Ngày hội “Tự hào CSO” là sáng kiến của một nhóm các mạng lưới phát triển xã hội hoạt động trong nhiều lĩnh vực, được thiết kế và tổ chức với sự điều phối của Trung tâm Nâng cao Năng lực Cộng đồng (CECEM) và Trung tâm ICS.

Thời gian: 29/11/2014

Địa điểm: Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

Liên hệ:

Nguyễn Thùy Linh – Giám đốc

Trung tâm Nâng cao Năng lực Cộng đồng (CECEM)

Địa chỉ: 53A Lê Văn Hưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04. 9447060

Email: info.learning@cecem.org

Thông tin chi tiết xem tại đây.