Người dân Hà Nội bắt đầu được tiêm Vaccine phòng Covid-19