Phát hiện thêm các đàn voọc chà vá chân nâu ở khu Bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa

Chiều 20-10, Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa cho hay, trong quá trình tuần tra, kiểm tra rừng (ngày 11-10), lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của đơn vị đã phát hiện và ghi lại hình ảnh 1 đàn voọc chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus) với số lượng 6 cá thể tại tiểu khu 47 thuộc khu Bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa.

Cá thể voọc chà vá chân nâu được lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa phát hiện và ghi lại hình ảnh tại tiểu khu 47, Khu Bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa vào ngày vào ngày 11-10.

Đây là lần thứ 6 trong năm 2021, lực lượng quản lý bảo vệ rừng chuyên trách của đơn vị phát hiện và ghi lại được hình ảnh của các đàn voọc chà vá chân nâu tại khu bảo tồn.

Đặc biệt, trong khoảng thời gian thành phố tập trung cao điểm phòng, chống Covid-19 (từ đầu tháng 7 đến đầu tháng 9-2021), lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của đơn vị đã thực hiện 28 đợt tuần tra, kiểm tra rừng, tập trung tại các khu vực có nguy cơ tác động cao và phát hiện, ghi lại hình ảnh 3 đàn voọc chà vá chân nâu tại tiểu khu 34, 39 của khu bảo tồn.

Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa đánh giá, khu bảo tồn thiên nhiên đang được quản lý và bảo vệ tốt nên tần suất phát hiện các đàn voọc chà vá chân nâu nhiều hơn, khu vực phân bố đàn được phát hiện rộng hơn, số đàn và số cá thể được phát hiện nhiều hơn.

Tuy nhiên, quần thể voọc chà vá chân nâu tại đây cần được điều tra, đánh giá một cách cụ thể hơn để có phương án bảo tồn, phát triển bền vững.