Quảng Ngãi: Phát hiện 10 đàn voọc chà vá chân xám quý hiếm

Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) và Tổ chức bảo tồn động thực vật hoang dã quốc tế (FFI) phát hiện 10 đàn voọc chà vá chân xám quý hiếm cư trú tại rừng phòng hộ huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi).

Đây là thông tin do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi phát đi vào chiều 17/11.

Voọc chà vá chân xám được phát hiện trong rừng phòng hộ xã Ba Nam (Ba Tơ). (Ảnh: Green Việt).

Cụ thể, 10 đàn voọc chà vá chân xám quý hiếm tại rừng phòng hộ huyện Ba Tơ có khoảng 169 cá thể, phân bố chủ yếu trong các tiểu khu 452, 455, 457, 459, 462 và 463. Ước tính nếu điều tra, đánh giá đầy đủ có thể có tới 20 đàn voọc chà vá chân xám sinh sống ở đây.

Được biết, khu vực rừng phòng hộ Ba Tơ tiếp giáp với Khu bảo tồn thiên An Toàn (Bình Định) và Khu bảo tồn thiên Kon Chư Răng ( Gia Lai), do đó Ba Tơ là một hành lang quan trọng để bảo tồn loài voọc chà vá chân xám nói riêng và các giá trị đa dạng sinh học quan trọng nói chung.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi Hồ Trọng Phương chia sẻ: “Voọc chà vá chân xám là loài thú linh trưởng chỉ phân bố ngoài tự nhiên ở 6 tỉnh miền trung và Tây Nguyên gồm: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum và Phú Yên. Hiện nay, theo một số kết quả nghiên cứu cho thấy, trên toàn quốc chỉ còn khoảng hơn 2.000 cá thể voọc chà vá chân xám”.

Voọc chà vá chân xám là loài cực kỳ nguy cấp theo Danh mục đỏ IUCN, Sách Đỏ Việt Nam và thuộc nhóm IB theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; được ưu tiên bảo tồn theo Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt kế hoạch hành động khẩn cấp bảo tồn các loài linh trưởng ở Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030.

Theo “Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi xây dựng, khu vực đề xuất thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Ba Tơ nằm trên địa bàn 4 xã: Ba Vì, Ba Xa, Ba Nam và Ba Lế (huyện Ba Tơ) với tổng diện tích đề xuất hơn 20.139ha.

5 cá thể voọc chà vá chân xám bị bắn chết ở huyện Ba Tơ vào năm 2021.

Tuy nhiên, hiện nay công tác quản lý, bảo vệ rừng tại rừng phòng hộ huyện Ba Tơ đang gặp nhiều khó khăn, thách thức bởi tác động của cộng đồng dân cư vùng đệm như săn bắn, bẫy bắt, khai thác lâm sản; thiếu dữ liệu về đa dạng sinh học; các cơ chế, chính sách và lực lượng quản lý bảo vệ rừng còn hạn chế. Chưa có các dự án đầu tư, hỗ trợ bảo tồn ngoài ngân sách Nhà nước nên rất khó để quản lý và bảo vệ hiệu quả quần thể voọc chà vá chân xám và đa dạng sinh học ở đây.

Dự kiến đầu tháng 12 sắp tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi sẽ phối hợp với Trung tâm GreenViet và Tổ chức FFI-Chương trình tại Việt Nam tổ chức Hội nghị tham vấn giải pháp bảo tồn loài voọc chà vá chân xám tại địa bàn huyện Ba Tơ.

Hội nghị cũng nhằm tìm tiếng nói chung, sự thống nhất, đồng tình ủng hộ của chính quyền các cấp, các Sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh để thành lập Khu bảo tồn đầu tiên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, nhằm bảo tồn và phát triển voọc chà vá chân xám.