UNDP tuyển chuyên gia tư vấn

UNDP đang tìm kiếm 01 chuyên gia tư vấn quốc tế và 01 chuyên gia tư vấn trong nước phục vụ dự án “Tăng cường năng lực về các sáng kiến biến đổi khí hậu trong ngành công nghiệp và các lĩnh vực thương mại”.

Hạn nộp hồ sơ: 17h, 03/02/2012

Thông tin tham khảo chi tiết tại đây.