Bộ Tài chính tham gia ý kiến tháo gỡ vướng mắc về Dự thảo Nghị định quy định hoạt động lấn biển

Chiều ngày 12/10, Bộ Tài chính đã có cuộc làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến dự thảo Nghị định quy định hoạt động lấn biển và một số vấn đề về tài chính. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đồng chủ trì cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, trong thời gian vừa qua, có khá nhiều khó khăn, vướng mắc khi xử lý các dự án giao đất lấn biển khi cùng phải thực hiện theo trình tự thủ tục tại Luật Đất đai và Luật Tài nguyên Môi trường biển và hải đảo.

Trước tình hình đó, Quốc hội đã giao Chính phủ nghiên cứu, ban hành quy định về hoạt động lấn biển nhằm xử lý triệt để những chồng chéo, mâu thuẫn và sự không đồng bộ, thống nhất giữa Luật Đất đai với các luật khác có liên quan và đề xuất định hướng sửa đổi.

Đồng thời, bổ sung những quy định còn thiếu về quản lý, kiểm soát hoạt động lấn biển, đặc biệt là chế độ quản lý, sử dụng đất lấn biển. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường mong muốn được Bộ Tài chính đóng góp thêm ý kiến về vấn đề tài chính nhằm hoàn thiện dự thảo nghị định trình Chính phủ.

Tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cùng đại diện Cục Quản lý công sản, Vụ Pháp chế đã tham gia nhiều ý kiến đóng góp vào Dự thảo tờ trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ.

Toàn cảnh cuộc làm việc.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần lưu ý đến quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các dự án đất lấn biển đang được thực hiện theo hai văn bản quy định pháp luật khác nhau. Bên cạnh đó, cần lưu ý về quy định khấu trừ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng của nhà đầu tư đối với dự án lấn biển; quy định về đầu tư trong đấu giá, đấu thầu của dự án lấn biển…

Tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc ghi nhận những kiến nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường và gợi mở một số vấn đề có liên quan để Bộ này sớm hoàn thiện Nghị định trình Chính phủ. Trong thời gian tới, các đơn vị chức năng của hai Bộ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ có liên quan.

Kết thúc cuộc làm việc, Lãnh đạo Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất cần báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến nhằm xây dựng Dự thảo Nghị định quy định hoạt động lấn biển mang tính pháp lý, bảo đảm tính khoa học, chặt chẽ, khả thi và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Tại Nghị quyết số 134/2020/QH14 ban hành ngày 17/11/2020, Quốc hội đã giao Chính phủ ban hành quy định về hoạt động lấn biển trong năm 2021. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định hoạt động lấn biển bảo đảm nguyên tắc quản lý tổng hợp tài nguyên biển và hải đảo dựa trên tiếp cận hệ sinh thái; phân tích, đánh giá đầy đủ chi phí lợi ích về kinh tế – xã hội, môi trường nhằm phát triển bền vững; phù hợp với hệ thống pháp luật trong nước và các điều ước quốc tế. Dự thảo Nghị định lấn biển được kỳ vọng là cơ sở pháp lý quan trọng, mang tính đầy đủ, thống nhất, đồng bộ để quản lý hiệu quả, bền vững hoạt động lấn biển.