Hội thảo giới thiệu học bổng MA toàn phần

Vào ngày 4/6/2013 (tại Cần Thơ) và 11/06/2013 (tại Hà Nội), trường đại học UPEACE (UN-mandated University for Peace) tổ chức các buổi hội thảo cung cấp thông tin về Học bổng Thạc sĩ toàn phần niên khóa 2014-2015 cho các bạn trẻ châu Á – Học bổng nhà xây dựng hòa bình châu Á (Asian Peacebuilders Scholarship – APS).

Các bạn trẻ đã tốt nghiệp đại học có quan tâm tới các vấn đề liên quan tới: Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững, Quản lý Tài nguyên thiên nhiên, Bình đẳng giới, Phát triển kinh tế bền vững, Quyền con người, Giáo dục về Hòa Bình, Luật quốc tế hay vai trò của Truyền Thông v.v… có thể tham gia hội thảo và đăng ký xin học bổng này.

Để biết thêm thông tin chi tiết về lịch hội thảo tại Việt Nam, vui lòng liên hệ: seminarinfo@upeace.org.

Thông tin về học bổng APS vui lòng xem tại đây: http://www.upeace.org/academic/spec_masters/alp.cfm