HAGAR tuyển điều phối  dự án

Tổ chức Hagar cần tuyển điều phối dự án, làm việc tại  Hà Nội.

Các ứng viên quan tâm, vui lòng gửi  hồ sơ và CV đến địa chỉ email: @hagarinternational.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 9/10/2021

Quý độc giả quan tâm, vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây