OUCRU tuyển cán bộ 

Tổ chức The Oxford University Clinical Research Unit (OUCRU) cần tuyển Quản lý/Trưởng đơn vị thử nghiệm lâm sàng, làm việc tại Hà Nội

Các ứng viên quan tâm, vui lòng gửi  hồ sơ và CV bằng tiếng Anh đến địa chỉ email: trangbh@oucru.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 14/10/2021

Quý độc giả quan tâm, vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây