FIDR tuyển nhiều vị trí

Tổ chức Cứu trợ/Phát triển Quốc tế (FIDR) cần tuyển Điều phối dự án cấp cao; Điều phối dự án; Quản trị viên dự án và Cán bộ quan hệ công chúng.

Liên hệ trực tiếp:

Tổ chức Cứu trợ/Phát triển Quốc tế (FIDR), 54 Hải Phòng, Đà Nẵng.

Email: tranthidiemthuy@fidr.vn or fidrvn@fidr.or.jp

SĐT: (0236) 3540404

Hạn chót nộp hồ sơ: 15/03/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây