Quảng Trị cho nộp tiền trồng rừng thay thế để thực hiện nhà máy điện gió Hải Anh

UBND tỉnh Quảng Trị vừa duyệt phương án nộp tiền trồng rừng thay thế để thực hiện dự án nhà máy điện gió Hải Anh.

Theo đó, diện tích rừng trồng xin chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 12,5ha. Trong đó, có 0,4 ha đất rừng trồng từ nguồn vốn dự án JICA2; 10,6ha rừng trồng bằng nguồn vốn tự có của các hộ gia đình, cá nhân; 1,5 ha rừng trồng còn lại là từ nguồn vốn dự án Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa – Đakrông quản lý. Tổng kinh phí chủ đầu tư phải nộp để trồng rừng thay thế là 1,08 tỷ đồng.

Nhà máy điện gió Hải Anh thực hiện trên tổng diện tích sử dụng đất dự kiến khoảng 23,45ha. Trong đó, diện tích đất sử dụng có thời hạn 11,84ha, diện tích đất sử dụng tạm thời 11,61ha. Dự án có công suất 40MW với 10 tuabin (4MW/tuabin). Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 1.565 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư khoảng 469,5 tỷ đồng, vốn huy động khoảng 1.095,5 tỷ đồng.