Nhiều doanh nghiệp vi phạm trong khai thác khoáng sản ở Lâm Đồng

Ngày 16/8, sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng cho biết vừa đề nghị nhiều địa phương kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp khai thác khoáng sản nhưng không có giấy phép.

Các địa phương gồm: huyện Lạc Dương, huyện Đức Trọng, huyện Đơn Dương, huyện Lâm Hà, huyện Di Linh và huyện Đạ Huoai được cơ quan chuyên môn xác định, có nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản không có giấy phép, khai thác vượt công suất cấp phép, không lắp camera giám sát, trạm cân, kê khai loại sản phẩm tài nguyên khai thác không đúng theo giấy phép được cấp, không đúng loại sản phẩm xác định trong dự án đầu tư, theo thiết kế mỏ, báo cáo kinh tế kỹ thuật.

San lấp rừng lâm nghiệp tại xã Đa Sar, huyện Lạc Dương.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương nêu trên, sớm báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý và triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại địa phương.

Đồng thời, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép trên địa bàn; kiểm tra các đơn vị chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng về nguồn nguyên liệu để xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân sử dụng nguồn nguyên liệu không có nguồn gốc hợp pháp theo quy định.

Trong đó, có 15 doanh nghiệp khai thác khoáng sản không giấy phép trong năm 2020 và 7 tháng năm 2021 tại vị trí mỏ được cấp phép khai thác. Khoáng sản chủ yếu là vàng, bạc kim loại; đất làm gạch; cát, đá trong xây dựng với tổng trữ lượng hơn 100.000 m3.

Ngành chức năng thống kê có 14 doanh nghiệp khai thác vượt công suất trong năm 2020 và 7 tháng năm 2021.

9 doanh nghiệp không thực hiện lắp camera giám sát, trạm cân, không lập sổ sách, chứng từ trong hoạt động khai thác khoáng sản…

Khai thác cát trái phép thuộc đoạn suối Hến, phía hạ lưu của cầu Cam Ly (TP. Đà Lạt).

Tại Chỉ thị số 09, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.

Trong đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng, sở, ngành chức năng và chính quyền địa phương.

Nếu trên địa bàn, lĩnh vực nào để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép hoặc lập bến bãi tập kết khoáng sản trái phép diễn ra nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm hoặc có cán bộ, công chức dưới quyền tham nhũng thì phải tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu.

Trước đó, tại Chỉ thị số 09, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trong những lĩnh vực được giao quản lý.

Nếu địa bàn, lĩnh vực nào để xảy ra sai phạm mà không có biện pháp ngăn chặn, giải quyết sẽ xử lý nghiêm túc trách nhiệm của người đứng đầu.

Khai thác đất tại rừng thông Đa Sar, huyện Lạc Dương.

Các địa phương, đơn vị phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử; tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như không lắp camera giám sát trạm cân, khai báo gian lận sản lượng khai thác, khai thác gây ô nhiễm môi trường, kinh doanh vật liệu xây dựng không rõ nguồn gốc, chỉ đạo các chủ đầu tư xây dựng công trình quản lý chặt chẽ việc nghiệm thu, thanh quyết toán công trình.

Trong đó, xem xét nguồn gốc hợp pháp của vật liệu xử dụng, kiên quyết không nghiệm thu công trình sử dụng vật liệu không có nguồn gốc hợp pháp, nghiêm cấm lợi dụng việc nạo vét, khơi thông dòng chảy, san gạt cải tạo mặt bằng, cải tạo đất, đào ao, hồ để khai thác khoáng sản trái phép, khai thác gây ô nhiễm môi trường, sạt lở bờ sông…

Các cơ quan, đơn vị như các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cục Thuế, Công an tỉnh… cùng 10 huyện và 2 thành phố của tỉnh Lâm Đồng được giao nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể trước mỗi lĩnh vực được giao phụ trách.

Người đứng đầu các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố để xảy ra các vi phạm trên phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Lâm Đồng.