Ghi nhận thêm loài dơi mới ở Việt Nam

ThienNhien.Net – Trong quá trình phân tích mẫu vật dơi lưu giữ tại Bảo tàng lịch sử tự nhiên Hunggari và Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, các nhà khoa học Việt Nam và Hunggari đã phát hiện một loài dơi mới cho khoa học. Loài dơi mới thuộc giống Myotis, họ Vespertilionidae (họ Dơi muỗi) và được đặt tên là Myotis indochinensis Son et al., 2013theo vùng thu được mẫu vật của loài.

Sọ của loài Myotis indochinensis (Ảnh: Nguyễn Trường Sơn/Viện Sinh thái Tài nguyên Sinh vật)
Sọ của loài Myotis indochinensis (Ảnh: Nguyễn Trường Sơn/Viện Sinh thái Tài nguyên Sinh vật)

Được biết Myotis là một trong những giống có số lượng loài đa dạng và phân bố khá rộng trên thế giới (tất cả các châu lục ngoại trừ Nam Cực). Cho đến nay, đã có 14 loài Myotis được ghi nhận ở Việt Nam, bao gồm cả loài mới được mô tả: M. annamiticus, M. annectans, M. ater, M. chinensis, M. hasseltii, M. horsfieldii, M. indochinensis, M. laniger, M. muricola, M. phanluongi, M, pilosus, M. rosseti và M. siligorensis .

Loài mới được phát hiện có đặc điểm khác với các loài đã biết ở chỗ: cẳng tay tương đối dài, dải tai hoặc loa tai cỡ trung bình trong giống dơi mũi ống (Myotis), sọ hơi dẹt khi nhìn mặt nghiêng, thanh trước ổ mắt rộng.

Loài mới phân bố được ghi nhận ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam (đến tỉnh Thừa Thiên Huế). Phân tích kỹ hơn những mẫu vật dơi tại Bảo tàng, nhóm nghiên cứu ghi nhận loài dơi này phân bố cả ở Lào.

Việc phát hiện loài dơi mới có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đánh giá và bảo tồn đa dạng các loài dơi ở Việt Nam. Loài dơi mới được công bố trên Tạp chí Acta Chiropterologica, số 15(2), năm 2013.