Sai phạm hàng tỉ đồng ở Ban quản lý rừng Kiên Giang

Việc cấp giấy chứng nhận đất rừng cho người dân không đúng dẫn đến rừng bị tàn phá nghiêm trọng.

Thanh tra tỉnh Kiên Giang vừa có kết luận việc thực hiện chức trách nhiệm vụ trong quản lý, sử dụng tài chính ngân sách và nguồn thu khác; quản lý, bảo vệ rừng, đất rừng và chỉ ra nhiều sai phạm về tài chính, quản lý đất rừng trên địa bàn.

Sai phạm tài chính, quản lý, sử dụng đất rừng

Theo thanh tra, Ban quản lý (BQL) rừng Kiên Giang giai đoạn 2015-2020 có nhiều sai phạm.

Cụ thể, BQL rừng An Biên – An Minh đã không nộp vào ngân sách hơn 2,7 tỉ đồng tiền khai thác rừng tràm từ các tổ chức, doanh nghiệp nhận khoán bảo vệ rừng từ năm 2015 đến 2019. Đơn vị cũng chưa hạch toán kịp thời các khoản thu chi, chi sai chế độ, thanh toán trùng…

Còn tại BQL rừng Hòn Đất – Kiên Hà, đơn vị này đã không nộp vào ngân sách hơn 800 triệu đồng là tiền bỏ cọc của đơn vị và tiền nhận bồi thường hoa màu, vật kiến trúc. Đơn vị đã chi thanh toán thừa khối lượng so với dự toán được duyệt của gói thầu khảo sát ba công trình đào kênh và gói thầu sử dụng kỹ thuật GIS để xây dựng bản đồ và trích lục hồ sơ giao khoán bảo vệ rừng…

Đất rừng ở xã An Sơn, huyện Kiên Hải được cấp trùng lắp cho người dân nên rừng bị tàn phá nghiêm trọng. Ảnh: C.ANH

BQL rừng Kiên Giang đã lập dự toán, thẩm định, phê duyệt chi phí… làm tăng giá trị dự toán và giá của ba gói thầu hơn 2,5 tỉ đồng, khai tăng khối lượng để thanh toán hai dự án số tiền trên 254 triệu đồng.

Còn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và đất rừng, Sở TN&MT (trước đây là Sở Địa chính) tham mưu cho UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận cho BQL rừng Kiên Giang chưa đúng quy định.

UBND huyện Kiên Hải đã cấp giấy chứng nhận cho người dân trong khi đất đó đã cấp cho BQL rừng Kiên Giang là chưa đúng quy định, một số địa phương quản lý chưa chặt chẽ, xử lý chưa dứt điểm một số trường hợp vi phạm đất rừng…

Đề nghị kỷ luật nguyên phó giám đốc Sở NN&PTNT

Thanh tra xác định lãnh đạo BQL rừng Kiên Giang, BQL rừng An Biên – An Minh và BQL Hòn Đất – Kiên Hà (giai đoạn 2015-2019) chịu trách nhiệm về những sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính; quản lý dự án đầu tư xây dựng, đất đai.

BQL rừng Kiên Giang đã không kiểm tra việc sử dụng đất của các hộ nhận khoán, chuyển nhượng.

Sở TN&MT tỉnh phải chịu trách nhiệm trong việc tham mưu UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận cho BQL rừng Kiên Giang không chính xác. Huyện Kiên Hải và UBND các xã An Sơn, Lại Sơn, Nam Du chịu trách nhiệm về những sai sót trong việc quản lý rừng, xử lý các hộ vi phạm, cấp giấy chứng nhận cho người dân trùng lắp lên diện tích đất rừng đã được UBND giao.

Về trách nhiệm cá nhân, thanh tra tỉnh xác định 13 người phải chịu trách nhiệm đối với các sai phạm nêu trên, trong đó có giám đốc và hai phó giám đốc BQL rừng Kiên Giang, nguyên phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh (nay là phó bí thư Huyện ủy Tân Hiệp), nguyên chủ tịch UBND huyện Kiên Hải (đã nghỉ hưu),…

Thanh tra tỉnh yêu cầu thu hồi nộp ngân sách hơn 6,5 tỉ đồng sai phạm, hiện các đơn vị, cá nhân đã nộp khắc phục gần 5 tỉ đồng.

BQL rừng Kiên Giang là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở NN&PTNT tỉnh, được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập BQL rừng Hòn Đất – Kiên Hà và BQL rừng An Biên – An Minh.

BQL rừng Kiên Giang có 39 nhân sự với chức năng tham mưu, giúp giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh xây dựng kế hoạch quản lý, bảo vệ, sử dụng rừng trên địa bàn bảy huyện, TP.