Ghi nhận 2 loài cú mới ở Philippin

ThienNhien.Net – Các nhà điểu học vừa ghi nhận 2 loài cú mới ở Philippin sau nhiều năm nghiên cứu tiếng kêu của chúng. Trước đây, chúng cùng được cho là cú đuôi ó (Ninox philippensis).

15 năm trước, tác giả chính của nghiên cứu – Pam Rasmussen (Đại học Michigan – Hoa Kỳ) và các cộng sự đã nhận thấy sự khác biệt và giả thuyết rằng có các phân loài mới thuộc loài cú đuôi ó. Năm ngoái, họ đã thu thập đầy đủ thông tin để chứng minh rằng: thực chất , chúng là các loài mới.

2 trong số các loài cú mới được phát hiện (Oriental Bird Club)

Loài thứ nhất là cú đuôi ó Camiguin (Ninox leventisi), chỉ phân bố ở đảo Camiguin Sur – một hòn đảo nhỏ thuộc phía Bawscn Mindanao. Loài thứ 2 được đặt tên là cú đuôi ó Cebu (Ninox rumseyi), ban đầu được cho rằng đã tuyệt chủng vì tình trạng phá rừng ở đảo Cebu. Loài này có thể đang trong tình trạng bị đe dọa vì chỉ xuất hiện ở một số khoảnh rừng nhỏ thuộc đảo Cebu – Nhà sinh vật Lisa Marie Paguntalan – Quỹ Bảo tồn Đa dạng sinh học Philippin (PBCFI) cho biết.

Các loài cú khác từng được cho là các phân loài thuộc loài cú đuôi ó (Ninox philippensis) nhưng nay được nâng cấp lên thành loài riêng biệt: Cú đuôi ó Mindoro (Ninox mindorensis), cú đuôi ó Romblon (Ninox spilocephala) và cú đuôi ó Sulu (Ninox reyi).

Các nhà khoa học cũng công bố nâng cấp 3 phân loài thuộc loài cú lớn Philippin thành 3 loài riêng biệt với các tên khoa học là Otus megalotis, Otus nigrorumOtus everetti.