Huyện Cẩm Thủy phấn đấu sớm hoàn thành lắp đặt trạm cân tại các mỏ khai thác khoáng sản

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5565/UBND-CN, ngày 22-4-2022 yêu cầu thực hiện lắp trạm cân tại các mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, UBND huyện Cẩm Thủy đã nhanh chóng tiến hành rà soát, đôn đốc các đơn vị có mỏ khai thác khoáng trên địa bàn thực hiện nghiêm việc đầu tư lắp đặt trạm cân theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Hiệp, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cẩm Thủy cho biết: Trên địa bàn huyện có 15 mỏ khoáng sản được cấp phép cho 13 đơn vị. Trong đó có 12 mỏ khai thác đá, và 3 mỏ khai thác cát; 1 mỏ của Công ty CP đầu tư Vũ Gia Thanh Hóa chưa hoạt động.

Các đơn vị có mỏ khoáng sản trên địa bàn huyện Cẩm Thủy nỗ lực hoàn thành việc lắp đặt trạm cân trong quý II – 2022.

Tính đến hết ngày 28-4, trên địa bàn huyện có 4 đơn vị lắp đặt xong trạm cân kiểm soát tải trọng; 5 đơn vị đang trong quá trình tiến hành xây dựng, lắp đặt… Các đơn vị còn lại đang trong quá trình khảo sát lựa trọn nhà thầu tư vấn lắp đặt.

Cũng theo ông Hiệp, trong quá trình rà soát, triển khai cũng gặp phải một số khó khăn nhất định. Đơn cử trường hợp Công ty TNHH xây dựng vận tải Thành Tín, do khu vực mỏ nằm trong lòng sông Mã, đơn vị lại chưa có bãi tập kết. Mặc dù đơn vị này đã ký hợp đồng với nhà thầu tư vấn lắp đặt trạm cân, song do chưa có vị trí nên chưa thể triển khai. Đơn vị này cam kết sẽ thực hiện việc lắp đặt trạm cân khi được UBND tỉnh cho thuê bãi tập kết theo quy định.

Công ty TNHH MTV Tân Thành 2 hoàn thành việc lắp đặt trạm cân kiểm soát tải trọng.

Về cơ bản các đơn vị có mỏ đã và đang thực hiện một cách nghiêm túc việc tiến hành khảo sát, lắp đặt trạm cân, phấn đấu trong quý II-2022 sẽ hoàn tất việc lắp đặt theo quy định.