Kiểm tra, phúc kiểm 111.430 gia súc, 1,2 triệu gia cầm

Ngày 14-4, theo thông tin từ Chốt Kiểm dịch động vật liên ngành số 3 của thành phố Hà Nội, từ đầu năm đến nay, Chốt đã kiểm tra, phúc kiểm 2.360 phương tiện ô tô và 54 phương tiện xe máy chở động vật, sản phẩm động vật.

Tổng số động vật, sản phẩm động đã kiểm tra, phúc kiểm gồm 111.430 con gia súc; 1,2 triệu con gia cầm; 30.000 quả trứng gia cầm…

Lực lượng chức năng tại Chốt kiểm dịch động vật liên ngành số 3 kiểm tra các phương tiện chở động vật lưu thông vào thành phố tiêu thụ.

Lực lượng liên ngành gồm: Công an, quản lý thị trường, thú y tại Chốt kiểm dịch động vật liên ngành số 3 tăng cường kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm, đặc biệt lưu ý kiểm tra nguồn gốc xuất xứ; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các chủ hàng, chủ phương tiện về các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thú y, chú trọng việc thực hiện kiểm dịch, vệ sinh thú y trong vận chuyển động vật, sản phẩm động vật.