Phát hiện 36 loài động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng ở Trung Lào

Giám đốc điều hành của công viên, ông Savanh Chanthakoummane cho biết, 36 loài động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng, được ghi tên trong sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đã được tìm thấy ở Vườn Quốc gia Nakai-Nam Theun ở miền Trung Lào.
Đây là kết quả của đợt khảo sát từ tháng 2 đến tháng 8/2020, do Hiệp hội Anoulak phối hợp với Ban Quản lý Vườn Quốc gia tiến hành, thông qua lắp đặt 265 camera tại 133 trạm bẫy ảnh, mỗi trạm cách nhau 2,5 km trong rừng. Đó là các loài Chà vá chân đỏ, Mang sừng lớn, Cầy vằn, Mang nam, Thỏ sọc Annamite, Sambar Rusa đơn màu, hoẵng thuộc nhóm Roosevelts, Mang đuôi lợn phương Bắc, Vượn đen, Gấu chó, Vượn đen má trắng…