Tập huấn kỹ thuật cấy lúa SRI và chăm sóc lúa hiệu quả

Nhóm nông dân chủ chốt của hai bản mục tiêu tỉnh Sơn La được tập huấn về kỹ thuật cấy lúa SRI, chăm sóc lúa và một số kỹ thuật canh tác, phân bón khác cần thiết cho cây trồng.

Từ ngày 24 – 25/02/2021, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Sơn La và Ban quản lý Dự án VOF Sơn La tổ chức tập huấn kỹ thuật cấy lúa SRI, chăm sóc lúa theo 3 giảm – 3 tăng và nhu cầu dinh dưỡng của cây tại bản Nà Si, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Buổi tập huấn có sự tham gia của Nhóm Nông dân thích ứng bản Nà Si, xã Hát Lót và Thúc đẩy viên 2 bản mục tiêu, gồm bản Nà Khái, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu và bản Nà Si, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn.

Mục tiêu của đợt tập huấn nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng cho các tập huấn viên hỗ trợ, thành viên nhóm nông dân thích ứng về kỹ thuật cấy lúa SRI và các kỹ thuật liên quan khác, từ đó giảm phát thải khí nhà kính trong canh tác lúa nước và nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp.

Trong đợt tập huấn lần này, các học viên được giảng viên trường Đại học Tây Bắc giảng dạy về hai nội dung chính:

Thứ nhất là kỹ thuật cấy lúa theo phương pháp SRI và lựa chọn kỹ thuật cấy cho các nhóm giống lúa khác nhau. Trong đó, kỹ thuật cấy lúa SRI được dự án lựa chọn theo nguyện vọng của cộng đồng và phù hợp với tình hình thực tế tại 2 bản mục tiêu. Cụ thể, bản Nà Si lựa chọn phương pháp cấy thưa, 2 dảnh và dồn hàng thành luống với chiều rộng mỗi luống từ 3 – 4m, còn bản Nà Khái lựa chọn phương pháp cấy thưa, 2 – 3 dảnh và dồn hàng (3 hàng 1 luống). Ngoài ra, các học viên cũng được giới thiệu kỹ thuật cấy lúa theo phương pháp SRI nhưng gieo thẳng, không cấy.

Thứ hai là kỹ thuật chăm sóc lúa theo 3 giảm 3 tăng và nhu cầu dinh dưỡng của cây lúa. Trong đó, học viên được hướng dẫn về các nguyên tắc bón phân cho lúa; các loại phân bón cho lúa; phân hữu cơ và cách làm phân hữu cơ tại nhà; lập kế hoạch bón phân cho các nhóm lúa.

Đợt tập huấn kết hợp đan xen giữa lý thuyết và thực hành, giúp học viên nâng cao kiến thức chuyên môn và áp dụng hiệu quả trong thực tiễn. Học viên được thực hành cấy lúa theo phương pháp SRI tại gia đình thành viên nhóm nông dân thích ứng, cấy mẫu 0,2 ha lúa nếp tan lai theo phương pháp SRI.

Nội dung đợt tập huấn lần này nằm trong phần 2 và phần 3 trên tổng số 5 phần của khóa tập huấn, tương ứng với từng giai đoạn phát triển của cây lúa.

Một số hình ảnh của đợt tập huấn:

Hoạt động tập huấn nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường tiếng nói và năng lực của các nhóm nông dân người dân tộc dễ bị tổn thương đối với BĐKH ở Tây Bắc Việt Nam” (VOF). Dự án hướng tới hỗ trợ đồng bào người dân tộc tăng cường khả năng phục hồi trước tác động của BĐKH tại vùng Tây Bắc Việt Nam thông qua việc thúc đẩy nông nghiệp thông minh, thích ứng với khí hậu và sự tham gia của người dân vào quá trình ra quyết định. Dự án được thực hiện tại 6 huyện thuộc 2 tỉnh Sơn La và Lai Châu trong giai đoạn 2019-2022.

Dự án do Hiệp hội Tổ chức Xã hội Dân sự Đan Mạch (CISU) tài trợ thông qua Tổ chức Phát triển Nông nghiệp Đan Mạch Châu Á (ADDA). PanNature là đơn vị điều phối các hoạt động, phối hợp thực hiện cùng với Hội Nông dân tỉnh Sơn La và Lai Châu.

Nguồn: