CDI tuyển Tư vấn

Trung tâm phát triển và hội nhập (CDI) cần tuyển Chuyên gia tư vấn thực hiện “Nghiên cứu đánh giá, rà soát quy định của Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế về minh bạch hóa thông tin trong ngành khai khoáng”.

Mọi thông tin liên hệ gửi về Ms Lã Thị Thủy – cán bộ chương trình CDI tại địa chỉ thuy.lathicdivietnam.org trước ngày 30/6/2018.