AIP tuyển quản lý

Quỹ AIP cần tuyển quản lý chương trình, làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 28/2/2021

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link.