CSEED tuyển cán bộ tư vấn

Trung tâm phát triển kinh tế xã hội và môi trường cộng đồng ( CSEED) cần tuyển cán bộ tư vấn đánh giá (giảng viên) có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm triển khai Hoạt động tập huấn Lập kế hoạch và quản lý môi trường cho đối tác dự án tại Lạc Sơn, Hòa Bình. Hạn nhận hồ sơ đến ngày 10 tháng 6 năm 2011. Thông tin chi tiết như sau:

CSEED là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam trực thuộc Hội Liên hiệp các Tổ chức khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Các hoạt động của CSEED tập trung vào việc tạo cơ hội cho cộng đồng tại các vùng khó khăn có khả năng tự quản lý được quá trình phát triển của mình.

Các lĩnh vực hoạt động của CSEED liên quan đến hỗ trợ phát triển sinh kế và bảo vệ môi cũng như hỗ trợ nhằm đảm bảo các yếu tố phát triển bền vững như bình đẳng giới, xây dựng năng lực cho các tổ chức ở cộng đồng và đối tác

Dự án “Hỗ trợ sử dụng đất hiệu quả và phát triển sinh kế đa dạng thân thiện với môi trường cho các xã nghèo của Huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình” (dự án VC010) là một trong những dự án do CSEED phối hợp với UBND huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình thực hiện.

Dư án VC010 có mục đích chung là: Cải thiện kinh tế hộ gia đình thông qua việc thúc đẩy sử dụng đất hiệu quả và phát triển sinh kế đa dạng thân thiện với môi trường ở 6 thôn của 3 xã, Huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hòa Bình.

Để đạt được mục đích đó, dự án đề ra 5 mục tiêu như sau:

  1. Nâng cao năng lực đối tác dự án, các tổ chức dựa vào cộng đồng và người dân về các vấn đề phát triển[1] và phương pháp[2] quản lý dự án và các hoạt động phát triển khác một cách hiệu quả.
  2. Cải thiện việc sử dụng đất nhằm thu được lợi ích tối đa từ đất và bảo vệ chất lượng đất.
  3. Phát triển các kỹ năng về hoạt động sinh kế mới thân thiện với môi trường cho người dân.
  4. Cải thiện việc tiếp cận vốn cho người dân vào sinh kế đa dạng (nông nghiệp và phi nông nghiệp) và thân thiện với môi trường
  5. Thúc đẩy việc tiếp tục lồng ghép các lĩnh vực cần xuyên suốt, đặc biệt là bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực các nhóm cộng đồng, tăng cường sự tham gia của người dân và bình đẳng giới nhằm đảm bảo phát triển bền vững của các hoạt động phát triển kinh tế xã hội và môi trường của người dân và các cấp chính quyền huyện, thôn và xã.

Hoạt động tập huấn Lập kế hoạch và quản lý môi trường cho đối tác dự án tại địa phương nằm trong mục tiêu 1 của dự án nhằm nâng cao năng lực của đối tác dự án, các tổ chức dựa vào cộng đồng và người dân về các vấn đề phát triển và phương pháp quản lý các vấn đề phát triển một cách hiệu quả. Để thực hiện được khóa tập huấn trên, Trung tâm CSEED cần tìm một giảng viên có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm triển khai hoạt động này.

2.         Mục tiêu của khóa tập huấn

Mục tiêu tổng thể của khóa tập huấn là: Nâng cao năng lực của đối tác dự án và các tổ chức dựa vào cộng đồng trong việc lập kế hoạch và quản lý môi trường tại địa phương

Mục tiêu cụ thể: Đến cuối khóa tập huấn, các học viên cần phải nắm được những kiến thức và kỹ năng cụ thể sau:

  • Xác định / Nhận diện được các vấn đề môi trường của chương trình, dự án phát triển tại địa phương
  • Nắm được các phương pháp và công cụ cơ bản trong việc lập kế hoạch và quản lý các vấn đề đó
  • Khả năng lồng ghép việc quản lý các yếu tố môi trường trong các chương trình, dự án phát triển tại địa phương hiện tại và tương lai

3.         Địa điểm

Ban Quản lý Dự án VC010 huyện Lạc Sơn, thị trấn Vụ Bản, Lạc Sơn, Hòa Bình.

4.         Thời gian

Khóa tập huấn dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6 năm 2011.

Tổng quỹ thời gian dự kiến là 3 ngày bao gồm: 2 ngày tập huấn + 1 ngày chuẩn bị và báo cáo

5.         Trách nhiệm của cán bộ tư vấn.

–        Lập đề cương chi tiết cho khóa tập huấn, bao gồm nội dung và phương pháp tập huấn, lịch trình thực hiện, những yêu cầu của bên tư vấn đối với CSEED và ngân sách của đợt tư vấn ( ví dụ: phí tư vấn và văn phòng phẩm…);

–        Thực hiện khóa tập huấn nguyên tắc có sự tham gia. Có sự đánh giá trước và sau khóa tập huấn

–        Xử lý thông tin, số liệu và viết báo cáo đánh giá.

6.         Yêu cầu về chuyên môn đối với cán bộ tư vấn đánh giá

–        Có kiến thức chuyên môn về môi trường, quản lý môi trường và các lĩnh vực liên quan

–        Có kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn sâu rộng về đánh giá tác động môi trường của các dự án phát triển, lập kế hoạch và quản lý môi trường, lồng ghép môi trường vào các chính sách phát triển nông thôn

–        Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm việc với các dự án phát triển cộng đồng về yêu cầu tương tự

7.       Phí tư vấn và điều khoản thanh toán

Mức phí tư vấn sẽ được thảo luận với tư vấn được lựa chọn dựa trên kinh nghiệm, năng lực và trình độ của tư vấn.

CSEED sẽ thanh toán sau khi Tư vấn hoàn thành từng hàng mục công việc dựa trên điều khoản tham chiếu và có báo cáo trình cho CSEED sau khi kết thúc đợt đào tạo.

8.       Thời hạn nộp hồ sơ

Xin vui lòng gửi CV vào địa chỉ: cuongtv@cseed.org.vn office@cseed.org.vn trước ngày 10/6/2011

Địa chỉ liên hệ:

Trần Văn Cường

Cán bộ dự án CSEED, Số 26, ngõ 55/9, Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04 3 773 7681/82. Ext 202

Email: cuongtv@cseed.org.vn