USAID LinkSME tuyển trưởng nhóm môi trường

Dự án USAID LinkSME do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ cần tuyển trưởng nhóm môi trường hỗ trợ doanh nghiệp, làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 29/01/2021

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link và gửi đơn đăng ký tại đây.