Bảo tồn và phát triển hệ thống rừng tự nhiên Việt Nam bằng cách nào?

Tính đến hết năm 2019, Việt Nam có gần 10,3 triệu hecta rừng tự nhiên trong tổng số 14,6 triệu ha rừng, trong đó rừng đặc dụng hơn 2 triệu ha, rừng phòng hộ hơn 3,9 triệu ha và rừng sản xuất gần 4,3 triệu ha.

Nếu nhìn theo tiêu chí về diện tích và độ che phủ, Việt Nam dường như đã gần hồi phục được rừng về thời điểm 1943. Tuy nhiên, xét về chất lượng thì rừng hiện nay giảm sút nhiều, diện tích rừng nguyên sinh còn lại rất ít, bị phân mảnh, chức năng sinh thái không còn được bảo toàn nguyên vẹn.

Ảnh minh họa: PanNature

Trong bối cảnh Chiến lược phát triển ngành lâm nghiệp và nhiều chính sách liên quan đến rừng đang được xây dựng, vấn đề bảo tồn, phát triển và nâng cao chất lượng rừng tự nhiên cần được ưu tiên hơn bao giờ hết.

Nhằm tạo diễn đàn để các bên liên quan cùng thảo luận về các giải pháp chính sách cũng như thực hành để hướng đến gìn giữ, bảo tồn và nâng cao chất lượng, diện tích rừng tự nhiên Việt Nam, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với Hội Chủ rừng (VIFORA) và Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên và Phát triển (CCD) tổ chức Hội thảo “Bảo tồn và phát triển hệ thống rừng tự nhiên Việt Nam: Tầm nhìn và các giải pháp chính sách”.

Quý độc giả quan tâm có thể theo dõi sự kiện tại đây và tham khảo tài liệu trên website của PanNature.

Nguồn: