Nhân nuôi sinh sản thành công 92 cá thể động vật hoang dã

Theo Trung tâm Cứu hộ Động vật hoang dã Hà Nội (Sở NN&PTNT Hà Nội) trong năm 2017, Trung tâm đã tổ chức tiếp nhận 79 vụ với 1.365 cá thể động vật hoang dã (ĐVHD) và 57,9 kg rắn các loại (tăng 20 vụ, với 910 cá thể so với cùng kỳ năm 2016). Trong cứu hộ, công tác phòng, trị bệnh cho ĐVHD được Trung tâm duy trì thường xuyên. Trung tâm đã tiêm vắc xin và tẩy giun sán, chữa bệnh cho động vật khi bị mắc bệnh…


Chăm sóc ĐVHD sau cứu hộ tại Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội.

Sau cứu hộ, Trung tâm đã trình các cấp cho phép thả ĐVHD đủ điều kiện về môi trường tự nhiên: Vườn Quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai), Ba Bể (Bắc Cạn), Cát Bà (TP Hải Phòng), Xuân Sơn (Phú Thọ), Xuân Thủy (Nam Định), Bù Gia Mập (Bình Phước), Vườn Quốc gia Bái Tử Long (tỉnh Quảng Ninh)… và chuyển giao cho các vườn thú, trung tâm bảo tồn, cơ quan khoa học phục vụ nghiên cứu, tham quan, học tập giáo dục cộng đồng trong lĩnh vực bảo vệ các loài ĐVHD. Năm 2017, Trung tâm đã chuyển giao, tái thả ĐVHD sau cứu hộ được 5 đợt với 89 cá thể.

Đặc biệt, đối với công tác bảo tồn và nhân nuôi sinh sản ĐVHD, Trung tâm đã đạt được những thành công bước đầu. Trung tâm đã chủ động phối hợp với Vườn thú Hà Nội, Thảo cầm viên Sài Gòn… trao đổi kinh nghiệm, tham khảo ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực nhân nuôi sinh sản ĐVHD cho ghép đôi, giao phối. Năm 2010, 3 cá thể hổ đầu tiên được sinh sản thành công tại Trung tâm, tạo đột phá trong công tác nhân nuôi sinh sản ĐVHD nói chung và loài hổ nói riêng. Sau 8 năm thực hiện, Trung tâm đã nhân nuôi sinh sản thành công 92 cá thể ĐVHD các loại. Riêng năm 2017, Trung tâm đã nhân nuôi sinh sản được 4 cá thể ĐVHD, trong đó, 3 cá thể hổ, 1 cá thể vượn đen má trắng. Hiện 3 cá thể hổ sinh trưởng phát triển tốt, đã được nhập đàn.

Nguồn: