Bà Rịa-Vũng Tàu xem xét dừng dự án đầu tư công không khả thi

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu các chủ đầu tư rà soát lại tất cả các dự án đầu tư công trên địa bàn. Với các dự án không cần thiết, không khả thi, chưa có nhu cầu bức thiết phục vụ nhân dân… thì báo cáo lại UBND tỉnh, có thể tạm dừng dự án đó.

Sở KH&ĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tổng nguồn vốn ngân sách trong kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 do tỉnh quản lý là hơn 8.007 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách tỉnh là hơn 7.484 tỷ đồng, bố trí cho 352 dự án; vốn ngân sách Trung ương đầu tư là gần 523 tỷ đồng phân bổ cho 8 dự án.Về tình hình giải ngân, tính đến ngày 22/12, giá trị giải ngân vốn do tỉnh quản lý là hơn 4.698 tỷ đồng, đạt 62,8% kế hoạch năm 2020. Nguồn vốn do Trung ương đầu tư theo các chương trình giải ngân là hơn 284 tỷ đồng, đạt 72%. Vốn ODA đã giải ngân 100%, còn vốn trái phiếu Chính phủ chưa giải ngân.

Ảnh minh họa

Cũng theo Sở KH&ĐT, nhiều chủ đầu tư được giao kế hoạch vốn lớn, nhưng có tỷ lệ giải ngân thấp hơn tỷ lệ chung. Theo lý giải của các đơn vị, nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp là do bồi thường giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc, chính sách về giá bồi thường, tái định cư chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân gây khiếu kiện kéo dài, giá bồi thường sau khi khảo sát tăng cao so với giá ước tính khi quyết định chủ trương đầu tư làm tăng tổng mức đầu tư, do vậy phải lập các thủ tục điều chỉnh tổng mức đầu tư trình HĐND tỉnh phê duyệt tại các kỳ họp trong năm.

Việc thực hiện các thủ tục thanh toán khối lượng, quyết toán các dự án hoàn thành của một số chủ đầu tư còn chậm. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, đặc biệt là rừng tự nhiên sang mục đích khác để thực hiện các dự án đầu tư gặp nhiều khó khăn và kéo dài thời gian, làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công, nhất là dự án trên địa bàn huyện Côn Đảo…

Tại cuộc họp nghe Sở KH&ĐT báo cáo về tình hình thực hiện đầu tư công trên địa bàn tỉnh được tổ chức vào ngày hôm nay, 22/12, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ yêu cầu các chủ đầu tư rà soát lại tất cả các dự án đầu tư công trên địa bàn và thuộc các đơn vị làm chủ đầu tư. Đối với các dự án không cần thiết, không khả thi, chưa có nhu cầu bức thiết phục vụ nhân dân… thì báo cáo lại UBND tỉnh để có hướng xử lý, có thể tạm dừng dự án đó.

Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu các chủ đầu tư kiên quyết xử lý các đơn vị tư vấn, thi công vi phạm các vấn đề liên quan đến hợp đồng. Các đơn vị tư vấn, tư vấn trong quá trình khảo sát thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tư vấn thiết kế xây dựng công trình… chất lượng sản phẩm tư vấn không đảm bảo phải xử lý nghiêm.

Đối với các chủ đầu tư dự án công có vốn giải ngân thấp trên địa bàn tỉnh sẽ gắn liền với trách nhiệm kiểm điểm cuối năm đối với người đứng đầu và tập thể đơn vị đó.

Nguồn: