Đề xuất bổ sung việc thu gom rác vào danh mục nghề độc hại

Tại danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất bổ sung việc thu gom rác cùng với hơn 90 công việc khác.

Công việc thu gom rác trong đô thị được đề xuất bổ sung vào danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Thông tư ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được bổ sung chủ yếu nằm ở các lĩnh vực khai thác khoáng sản, vận tải, điện, nông – lâm nghiệp, da giày – dệt may, vệ sinh môi trường, thương mại.

Trong số các công việc mới được bổ sung vào danh mục có cá nghề, công việc như: thu gom rác; các công việc liên quan đến khai thác bauxite; sản xuất allumin; vận hành thi công đường sắt; sửa chữa điện; các công việc liên quan đến sản xuất cao su; nạp khí dầu hóa lỏng; sản xuất thép chịu nhiệt…

Danh mục về các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm kể trên đang được Bộ LĐ-TB&XH triển khai lấy ý kiến rộng rãi trên website: molisa.gov.vn hoặc chinhphu.vn từ nay đến hết tháng 9-2019.