Hiện trường ngập sâu, gió quật, mưa lớn tại Phú Yên, Khánh Hòa khi bão 12 tấn công