Thủy điện A Vương và Thủy điện Sông Bung cùng xả lũ

Từ 3 giờ chiều nay (14.10), cùng với Thủy điện Sông Bung 4, Thủy điện A Vương đã xả lũ nhằm hạ thấp mực nước.

Thủy điện Sông Bung 4 xả lũ từ chiều 14.10. (Ảnh: Sông Bung)

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, để chủ động ứng phó có hiệu quả với áp thấp nhiệt đới đang di chuyển vào biển Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã ký văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương tổ chức vận hành hạ dần mực nước hồ chứa thủy điện A Vương về mực nước cao nhất trước lũ.

Theo Chủ tịch Lê Trí Thanh, mực nước hồ thủy điện A Vương lúc 7 giờ ngày 14.10 là 380m; lưu lượng về hồ A Vương lúc 7 giờ là 284,65m3/s; Mực nước tại trạm thủy văn Hội Khách cùng thời điểm này là 11,77m. Mực nước tại trạm thủy văn Ái Nghĩa lúc lúc 7,08m. Mực nước cao nhất trước lũ của hồ A Vương thời kỳ này là 376m;

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Thủy điện A Vương vận hành với lưu lượng xả với mức lưu lượng bằng lưu lượng về hồ cộng thêm 200 m3/s nhằm hạ mực nước hồ về mực nước cao nhất trước lũ trước 15 giờ ngày 16.10.2020. Thời điểm bắt đầu vận hành: 15 giờ, ngày 14.10.2020.

Việc vận hành xả lũ phải bảo đảm không gây dòng chảy đột biến, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân ở khu vực ven sông ở hạ du hồ chứa.

Trong quá trình vận hành xả lũ, nếu mực nước tại trạm thủy văn Hội Khách lớn hơn cao trình +15,5m hoặc mực nước tại trạm thủy văn Ái Nghĩa lớn hơn cao trình +8,0m hoặc lưu lượng đến hồ đạt mức từ 450 m3/s đến 600 m3/s thì thực hiện vận hành duy trì mực nước hồ….

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cũng yêu cầu Thủy điện Sông Bung 4 vận hành xả lũ nhằm hạ mực nước hồ về mực nước cao nhất trước lũ trước 15 giờ ngày 16.10.2020. Thời điểm bắt đầu vận hành lúc 15 giờ, ngày 14.10.2020.

Việc vận hành phải bảo đảm không gây dòng chảy đột biến, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân ở khu vực ven sông ở hạ du hồ chứa.

Trong quá trình vận hành, nếu mực nước tại trạm thủy văn Hội Khách lớn hơn cao trình +15,5m hoặc mực nước tại trạm thủy văn Ái Nghĩa lớn hơn cao trình +8,0m hoặc lưu lượng đến hồ đạt mức từ 550 m3/s đến 700 m3/s thì thực hiện vận hành duy trì mực nước hồ.

Trưởng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh tiếp tục xem xét, quyết định vận hành hồ theo thẩm quyền quy định tại Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23.12.2019 của Thủ tướng Chính phủ.