Khám phá thêm một loài thằn lằn chân ngón mới

ThienNhien.Net – NCS. Ngô Văn Trí, công tác tại phòng Công nghệ và Quản lý Môi trường, Viện Sinh học Nhiệt đới, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã phát hiện loài thằn lằn chân ngón mới và công bố trên trên Tạp chí Zootaxa vào đầu năm 2013.

Thằn lằn chân ngón Cyrtodactylus dati
Thằn lằn chân ngón Cyrtodactylus dati

Loài thằn lằn chân ngón này được tình cờ khám phá trong khi tác giả khảo sát voi châu Á, bò tót ở huyện Bù Đốp của Bình Phước.

Tên của loài thằn lằn mới được đặt là Cyrtodactylus dati sp. nov. Ngô, 2013, như là món quà tri ân Phó giáo sư Hoàng Đức Đạt, người đã khuyến khích hướng nghiên cứu cơ bản thú vị này cho tác giả.

Loài thằn lằn chân ngón này có chiều dài thân tối đa 70,1 mm, không có đốm nâu đen trên đầu, thân có màu nâu, lưng có nhiều đốm nâu đậm lớn nhỏ khác nhau, đuôi tương đối ngắn, có 10 vòng nâu đậm và trắng nhạt xen kẽ.

Thằn lằn chân ngón Cyrtodactylus dati sống dưới tán rừng thường xanh thứ sinh và đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng vì mất sinh cảnh cư trú.

Hầu hết sinh cảnh cư trú của chúng đã bị chuyển đổi sang trồng cao su để phát triển kinh tế, xã hội. Diện tích rừng còn lại chỉ vài ngàn ha nhưng rất giàu về đa dạng sinh học chưa được khám phá, chưa nghèo về đa dạng sinh học như những nghiên cứu trước đó.

Các loài động vật được phát hiện trong khu vực nghiên cứu có trong Sách Đỏ Việt Nam và Sách Đỏ Thế giới như Voi châu Á (Elephas maximus), bò tót (Bos gaurus), bò rừng (Bos javanicus), voọc chà vá chân đen (Pygathrix nigripes), báo lửa (Catopuma temminckii), rái cá cua (Aonyx cinereus) và nhiều loài động vật quí hiếm khác như gà so cổ hung (Arborophila davidi), gà lôi hông tía (Lophura diardi), phượng hoàng đất (Buceros bucornis).

Đây là loài động vật mới thứ 26 mà NCS. Ngô Văn Trí cùng các đồng nghiệp thuộc Viện Sinh học nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã phát hiện và mô tả ở Việt Nam trong vòng tám năm qua.

Phát hiện mới này là kết quả trong chương trình nghiên cứu được tài trợ bởi đề tài cơ sở chọn lọc của Viện Sinh học nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.