Kiểm tra tình hình hồ chứa các công trình thủy điện, thủy lợi tại Gia Lai

Trong hai ngày 12 – 13/10, Đoàn công tác của Tổng cục Khí tượng Thủy văn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai kiểm tra hồ chứa các công trình thủy điện, thủy lợi trên địa bàn.

Thủy điện Sê San 4. Ảnh tư liệu: Hoài Nam/TTXVN

Qua kiểm tra, hồ chứa các công trình thủy điện, thủy lợi cơ bản đã đảm bảo các yếu tố an toàn, được quan trắc và báo cáo số liệu khí tượng thủy văn theo đúng quy định hiện hành.

Chiều 13/10, Đoàn công tác của Tổng cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã làm việc với UBND tỉnh Gia Lai về tình hình thực hiện pháp luật về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Gia Lai đã kiến nghị Tổng cục Khí tượng Thủy văn quy định trách nhiệm của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên trong việc cung cấp số liệu, dữ liệu, thông tin về khí tượng thủy văn cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh nhằm phục vụ công tác quản lý khí tượng thủy văn tại địa phương; sớm nâng cấp, xây dựng các trạm quan trắc khí tượng thủy văn trên lưu vực sông Ba (Gia Lai) theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng cục Khí tượng Thủy văn sớm xây dựng bộ số liệu khí tượng thủy văn dùng chung và chia sẻ cho cấp tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn tại địa phương.

Tổng cục chỉ đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia chuyển giao các nghiên cứu khoa học, công nghệ dự báo lũ trên các sông chịu ảnh hưởng của quá trình vận hành hồ chứa thủy điện, thủy lợi, các phương án, mô hình dự báo khí tượng thủy văn đã có để hỗ trợ cho tỉnh trong công tác phòng, chống thiên tai. Tổng cục cần hướng dẫn việc thực hiện công tác kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện, dụng cụ, máy đo chuyên ngành khí tượng thủy văn đối với các công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Gia Lai, tất cả các trạm khí tượng thủy văn trên địa bàn nhìn chung được bảo vệ an toàn, các cơ sở trạm và công trình thuộc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên quản lý không có trường hợp tranh chấp về đất đai và vi phạm hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thuỷ văn; được cấp đầy đủ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công trình khí tượng theo quy định.

Hiện tại, tỉnh Gia Lai đã phê duyệt 65 công trình thuộc đối tượng phải lắp đặt và quan trắc khí tượng thủy văn theo quy định. Công tác dự báo, cảnh báo đã từng bước được nâng cao về chất lượng, kịp thời cung cấp thông tin, diễn biến thiên tai cho các cấp, ngành và cộng đồng dân cư để chủ động phòng tránh, ứng phó hiệu quả với thiên tai.

Hàng năm, trước mùa mưa bão, UBND tỉnh giao cho các sở, ngành chuyên môn và các địa phương kiểm tra công tác phòng chống lụt, bão và quản lý an toàn của các nhà máy thủy điện cũng như kiểm tra công tác phòng chống lụt, bão và quản lý an toàn đối với hồ chứa thủy lợi.