Công ty TNHH Minh Tú có nhiều sai phạm về quản lý, bảo vệ rừng

Sau khi được cho thuê đất, thuê rừng, Công ty TNHH Minh Tú (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) đã để dân lấn chiếm đất trong phạm vi quản lý với diện tích 55,7ha và để xảy ra 9 vụ vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng với diện tích rừng bị phá hơn 4,2 ha…

UBND huyện Bảo Lâm vừa yêu cầu Công ty TNHH Minh Tú khẩn trương lập kế hoạch giải tỏa và tiến hành giải tỏa toàn bộ diện tích đã bị lấn chiếm trồng cà phê… và các công trình xây dựng trên đất chưa chuyển đổi mục đích tại dự án ở xã Lộc Ngãi theo quy định. Thời gian thực hiện những công việc trên hoàn thành trước ngày 31.10.

Nếu quá thời hạn nêu trên (31.10) mà Công ty TNHH Minh Tú không thực hiện giải tỏa, UBND huyện Bảo Lâm giao Hạt Kiểm lâm chủ trì, cùng với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Lộc Ngãi và các đơn vị liên quan tiến hành lập biên bản để xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Minh Tú theo quy định về việc xây dựng các căn nhà tạm, lán trại (4 nhà tạm, 8 lán trại diện tích từ 16m2 đến 105m2) trái phép trên đất chưa chuyển đổi mục đích tại dự án.

Một vụ phá rừng, chôn lấp gỗ ở huyện Bảo Lâm. Ảnh: Linh Đan

Đồng thời, UBND huyện Bảo Lâm giao Hạt Kiểm lâm tham mưu cho UBND huyện báo cáo, xin ý kiến của UBND tỉnh, Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng và cấp có thẩm quyền trong việc cưỡng chế giải tỏa cây trồng sai mục đích trên diện tích 168,39 ha được cơ quan chức năng cho phép thực hiện giải pháp trồng xen cây lâm nghiệp làm giàu rừng (muồng đen, sưa đỏ, mắc ca) tại dự án của Công ty TNHH Minh Tú theo quy định của pháp luật.

UBND huyện Bảo Lâm cũng yêu cầu Hạt kiểm lâm, UBND xã Lộc Ngãi tổ chức kiểm điểm, khắc phục các tồn tại, sai phạm theo kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, ngày 16.7, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng ban hành kết luận thanh tra số 111 sau khi thanh tra toàn diện quá trình thực hiện dự án đầu tư của Công ty TNHH Minh Tú. Kết luận thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm của công ty này, như để người dân lấn chiếm đất trong phạm vi quản lý với diện tích 55,7ha; xây dựng nhiều lán trại trái phép; tự ý trồng xen các loại cây như cà phê, chè… để xảy ra 9 vụ vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng với diện tích rừng bị phá hơn 4,2 ha.