Trồng rừng ngập mặn vùng đầm Lập An

ThienNhien.Net – Nhằm bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học tại các cửa sông, cửa biển và vùng ven đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, mới đây tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tổ chức trồng thí điểm hơn 4.000 cây sú, vẹt, đước và cây mắm tại vùng đầm Lập An thuộc thị trấn Lăng Cô.

Thảm thực vật tại đầm Lập An không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ vùng ven biển, cửa sông, bãi bồi mà còn là nơi sinh sống, cư ngụ của nhiều loài hải sản có giá trị.

Theo kế hoạch phát triển rừng vùng cát ven biển và đầm phá giai đoạn 2011 – 2015, tỉnh Thừa Thiên – Huế sẽ tiếp tục trồng mới 1.150 ha rừng vùng cát ven biển và đầm phá; quản lí bảo vệ 12.000 ha rừng vùng cát hiện có với tổng vốn 18,687 tỉ đồng.