CARE tuyển tư vấn

Tổ chức CARE International tại Việt Nam tuyển tư vấn sản xuất video hướng dẫn về bảo vệ trẻ em dành cho lao động giúp việc gia đình tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 9/9/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link.