RLS tuyển quản lý dự án

Tổ chức Rosa Luxemburg Stiftung (RLS) cầntuyển quản lý dự án, làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 20/9/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link đăng tuyển.