Oxfam tuyển tư vấn

Tổ chức Oxfam tại Việt Nam cần tuyển tư vấn đánh giá dự án về tiếp cận thông tin và thị trường (AIM).

Hạn nộp hồ sơ: 14/9/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link.