ChildFund Vietnam tuyển Thực tâp sinh nhân sự

Tổ chức ChildFund Vietnam tại Việt Nam hiện đang cần tuyển Thực tập sinh nhân sự, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng đăng kí online tại đây.

Hạn chót nộp hồ sơ: 05/11/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.