Gỡ vướng kiểm kê đất đai, lập bản đồ sử dụng đất năm 2019: Tạo đà để cán đích

Theo Tổng cục Quản lý đất đai, để tiếp tục thực hiện, hoàn thành công tác kiểm kê đất đai, Tổng cục đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài Chính xem xét bố trí cân đối nguồn kinh phí để trình Thủ tướng quyết định hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Trung ương cho các địa phương có khó khăn, không tự cân đối được kinh phí để thực hiện công tác kiểm kê đất đai năm 2019.

Để hoàn thành công tác kiểm kê đất đai, hiện Chính phủ đã cho phép Bộ TN&MT lùi thời gian báo cáo kết quả vào Quý IV/2020 và báo cáo của các địa phương đến ngày 30/9.

Mặt khác, tại Công văn số 5904/VPCP ngày 21/7/2020 của Văn phòng Chính phủ có chỉ đạo về việc thực hiện công tác kiểm kê đất đai lưu ý lồng ghép việc thực hiện nhiệm vụ “rà soát diện tích đất quy hoạch là đất rừng nhưng thực tế không còn rừng và phần diện tích rừng nghèo kiệt phân bổ manh mún” được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 1/3/2020 về ổn định dân cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc nông, lâm trường, Tổng cục Quản lý đất đai kiến nghị Lãnh đạo Bộ TN&MT cho phép báo cáo giải trình với Thủ tướng không thực hiện nhiệm vụ trong thời gian này.

Điều tra, đánh giá chất lượng rừng của ngành nông nghiệp.

Nguyên nhân là do, các địa phương hiện đã cơ bản hoàn thành xong việc kiểm kê đất đai ở cấp xã; nội dung kiêm kê chuyên đề năm 2019 đã có kiểm kê chi tiết về tình hình sử dụng đất của các Công ty nông lâm trường và ban quản lý rừng (trong đó, có kiểm kê cả phần đất đã được giao chưa đưa vào sử dụng).

Bên cạnh đó, phần diện tích đất rừng nghèo kiệt và manh mún phải điều tra thực địa với sự đánh giá chất lượng rừng của ngành nông nghiệp. Nội dung này yêu cầu thời gian, nhân lực và kinh phí lớn nên hiện chưa thể triển khai ngay.

Do đó, Tổng cục kiến nghị Lãnh đạo Bộ TN&MT báo cáo Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực hiện trong dự án kiểm kê rừng, Bộ TN&MT phối hợp thực hiện.

Đối với 4 tỉnh (Yên Bái, Hưng Yên, Hà Giang và Hòa Bình) có tiến độ thực hiện triển khai chậm (mới hoàn thành công tác chuẩn bị), Tổng cục kiến nghị lãnh đạo Bộ TN&MT có công văn gửi các tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện kiểm kê đất đai đảm bảo tiến độ chung theo yêu cầu…

Tại buổi làm việc mới đây của Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân với Tổng cục Quản lý đất đai và các đơn vị liên quan về đánh giá công tác kiểm kê đất đai, Thứ trưởng chỉ đạo, Tổng cục cần thường xuyên nắm bắt tình hình triển khai ở các địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn khi triển khai công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; ưu tiên công tác kiểm tra những nhiệm vụ đã thực hiện, trường hợp địa phương nào chậm trễ cần kịp thời đôn đốc, kiểm tra.

Kiểm kê chi tiết về tình hình sử dụng đất của các Công ty nông lâm trường.

Đồng thời, Tổng cục Quản lý đất đai tiếp tục tham mưu Bộ TN&MT có Văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc tiến độ thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Bên cạnh đó, cần tổ chức Hội nghị làm việc với Giám đốc Sở TN&MT các tỉnh, thành phố nhất là các tỉnh thành chậm tiến độ công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, chưa cập nhật sản phẩm trên hệ thống, để đôn đốc, cũng như tháo gỡ các khó khăn tại địa phương.

Việc chậm tiến độ thực hiện công tác này chủ yếu là do sự vào cuộc của một số địa phương còn thiếu quyết liệt, bởi thực tế, dù có nhiều nguyên nhân dẫn tới việc chậm tiến độ vẫn có 13/63 địa phương hoàn thành tốt công tác này.