Open Development Mekong tuyển cán bộ

Tổ chức Open Development Mekong cần tuyển 01 quản lý về công nghệ thông tin và 01 quản lý về cơ sở dữ liệu bản đồ cho dự án phát triển cơ sở dữ liệu về kinh tế – xã hội và môi trường tại 5 nước tiểu vùng sông Mê Kông.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 5:00pm ngày 8/9/2014

Hồ sơ ứng tuyển xin gửi tới địa chỉ email: recruitment@opendevcam.net

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.