AOP tuyển trưởng bộ phận sản phẩm và dịch vụ                   

Tổ chức Action on Poverty (AOP) cần tuyển trưởng bộ phận sản phẩm và dịch vụ, làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 4/9/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link