Cơ hội nhận tài trợ từ Maersk

Công ty Maersk Lines Việt Nam – một công ty vận chuyển hàng hải và logistics lớn đang đưa ra đề xuất tài trợ lên tới 100 triệu đồng cho các dự án liên quan đến vấn đề môi trường của các tổ chức phi lợi nhuận hoạt động tại Tp. Hồ Chí Minh.

Không yêu cầu tổ chức của bạn làm việc về môi trường hay các lĩnh vực khác, Maersk mong muốn tài trợ các dự án mới, dự án có thể chưa được tổ chức thực hiện trước đây.

Bạn có ý tưởng giúp đỡ người dân bảo vệ môi trường trong cộng đồng, giảm thiểu sự ô nhiễm, giữ gìn khu xóm sạch và xanh? Hãy gửi đề xuất ý tưởng của bạn cho Maersk thông qua Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN!

Hạn chót nhận đề xuất: Thứ 5, ngày 18/8/2011.

Tham khảo thông tin kêu gọi tài trợ và bản đề xuất tài trợ tại:

Kêu gọi đề xuất tài trợ

Bản đề xuất tài trợ

Nếu có thắc mắc, quan tâm hay cần tư vấn, vui lòng liên hệ đội ngũ LIN tại: 08-3824-6091.